Monestir de Terrassa

Arreu del món l’Orde del Carmel Descalç, iniciat l’any 1562 a la ciutat d’Àvila per Teresa de Jesús, compta amb multitud de comunitats contemplatives femenines dedicades a la pregària per l’Església i per al mon sencer.

El nostre Carmel de Terrassa forma part de la federació Santa Maria de Montserrat de Carmelites Descalces de Catalunya i Balears.

L’actual Carmel de Terrassa és el resultat de les fusions dels Monestirs de Reus, Sabadell i Terrassa. La comunitat està formada per 10 germanes.

La presència del Carmel Descalç a Terrassa data de l’any 1948 amb monges procedents del Carmel de Mataró, ubicat al centre urbà. L’any 1995 es traslladà a l’actual monestir situat als afores. Anys després, l’any 2003 es fusionà amb la comunitat de Reus i dos anys més tard amb la comunitat de Sabadell.

El nostre objectiu és formar una comunitat fraterna que viu amb senzillesa del seu treball, es proposa el seguiment de Jesús a l’escola de l’Evangeli i de Teresa de Jesús, qui projecta una llum nova i potent sobre la relació entre l’home i Déu i ens ensenya a relacionar-nos amb Ell en un diàleg profund i amorós.

Així nosaltres, comprometent la nostra existència en una vida de gratuïtat i lloança de la glòria de Déu per la fe, l’esperança i l’amor, en la pregària demanem especialment per l’Església, per la nostra ciutat i per totes les necessitats dels homes i les dones del nostre mon.

Oferim un espai de silenci, pregària i compartim les nostres celebracions litúrgiques.

Monestir de Mataró

Telef: +(34) 93 757 9373
Email: carmel.mataro@ciornet.com
Adresa: Av. Torner, 63
08304 Mataró
Barcelona - Espanya

Monestir de Tarragona

Telef: +(34) 97 723 9719
Email: Lipirogi@tinet.cat
Adresa: Carrer Nostra Sra del Carme, 2
43003
Tarragona – Espanya

Monestir de Terrassa

Telef: +(34) 93 783 8902
Email: monestir.terrassa@gmail.com
Adresa: Disseminat Torre Mossèn Homs Apartat de Correus 66 08227 Terrassa
Barcelona – Espanya