Formació

«Assabenteu-vos sempre del que és més perfecte, ja que, com us pregaré sovint, i us en donaré les causes, sempre heu de tractar amb lletrats» (Camí de Perfecció, 3,6).

Una vida basada en la contemplació no es forneix única i exclusivament de pregària.

La vida interior és un procés dinàmic que enclou i reclama l’aprofundiment progressiu en la riquesa de la vocació rebuda i en l’essència del carisma.

És per aquest motiu que, tant a nivell individual com col•lectiu, en el Carmel es procura que la vida espiritual recolzi en el cultiu del saber.

La obertura al món cultural, a les discussions teològiques i a la recerca intel•lectual fou un dels principis més valorats per Teresa de Jesús.

Per a ella i per Joan de la Creu, la fe inclou i demana una base humana ferma i un continu treball de creixement en tots els àmbits.

Formació Comunitária

«Ara comencem, i procureu anar començant sempre de bé en millor» (Fundacions, 29,32).

Viure en un entorn definit per la clausura no significa evadir-se de la realitat. Al contrari: un marc com el nostre facilita restar en el món des d’una nova perspectiva. És cercar l’essencial a través d’unes estructures que ho faciliten i hi predisposen. Per aquest motiu, des de sempre, en les nostres comunitats ha existit l’interès per seguir el ritme de la vida social i eclesial.

La dimensió apostòlica de la pregària neix aquí: la nostra missió és tenir presents tothom davant el Senyor. Diversos dies al mes, tenim conferències i xerrades sobre temes diversos: patrologia, bíblia, moral, actualitat… Religiosos/es i sacerdots propers a la comunitat comparteixen amb nosaltres el seu saber.

Els mitjans de comunicació també són una inestimable ajuda en aquest anhel de contemporitzar amb la humanitat: les notícies de la ràdio i les que llegim a la premsa -tant escrita com virtual- ens posen al corrent de l’actualitat.

La nostra Federació, per altra part, facilita un cop a l’any un curs conjunt per a totes les comunitats. S’hi convida una figura eminent d’algun àmbit d’interès. Podeu imaginar que són jornades esperades amb especial interès per totes!

També existeix la possibilitat d’intercanvis formatius gràcies als cursos que organitzen la resta de federacions d’Espanya.
Les germanes més joves, per exemple, han participat des de l’any 2000 en les trobades de formació inicial promogudes per l’associació d’Aragó-València.

Formació Comunitária

«Tingui un ordinari desig d’imitar Crist en totes les coses, configurant–se a la seva vida, la qual ha de meditar sovint per a saber-la imitar, i així actuar en tot com Ell actuaria» (Subida del Monte Carmelo 1 13,3).

Aquesta cita de Joan de la Creu reflecteix l’essència de l’interès per la formació en el Carmel Teresià. És un anhel de seguir Jesucrist, dia rere dia, amb major fidelitat, desenvolupant la riquesa humana i cultural de la comunitat.

Cada una de nosaltres arriba a la vida religiosa amb uns estudis, inquietuds, coneixements o experiència laboral diferents que convé no perdre, sinó potenciar. L’hora diària dedicada a la lectura espiritual és un moment privilegiat per assolir aquest objectiu a nivell intel•lectual.

S’hi sumen les iniciatives que cada una, d’acord amb la priora i la comunitat, es presta a posar en marxa, de forma puntual o continuada, en d’altres moments del dia o la setmana.

Darrerament, les germanes més joves es formen en branques tan heterogènies com la informàtica, la infermeria i les ciències religioses.

D’altres, després de llargs anys d’experiència, han assolit una gran perícia en àmbits tan diversos com l’enquadernació de llibres, les manualitats, la jardineria, els menjars i la costura.

Aquest interès pel creixement humà és una conseqüència ben normal del tarannà de Teresa de Jesús, que mai desistí en el seu interès d’esdevenir una persona plena a tots els nivells. La més sana espiritualitat cristiana ens ensenya aquesta línea d’acció: Déu vol la nostra realització i ens hi empeny!

Monestir de Mataró

Telef: +(34) 93 757 9373
Email: carmel.mataro@ciornet.com
Adresa: Av. Torner, 63
08304 Mataró
Barcelona - Espanya

Monestir de Tarragona

Telef: +(34) 97 723 9719
Email: Lipirogi@tinet.cat
Adresa: Carrer Nostra Sra del Carme, 2
43003
Tarragona – Espanya

Monestir de Terrassa

Telef: +(34) 93 783 8902
Email: monestir.terrassa@gmail.com
Adresa: Disseminat Torre Mossèn Homs Apartat de Correus 66 08227 Terrassa
Barcelona – Espanya